ÚVOD

RB Accountancy, s.r.o. | Ing. Renata Kokeš Blahová, dr. h.c. - RB ÚČTO

Vedení účetnictví a daňové evidence | Daňové, účetní a finanční poradenství

Výhody externího zpracování účetnictví

  • Externí účetní plně odpovídá za správné zpracování účetnictví
  • Není Vaším zaměstnancem - ušetříte na mzdových nákladech a odvodech
  • Nemusíte pořizovat prostředky výpočetní techniky a software pro zpracování účetnictví a mezd, včetně aktualizace a údržby SW a HW